Zeszyty: wymagania formalne

WYMOGI FORMALNE TEKSTÓW DO SKANDYNAWISTYCZNYCH ZESZYTÓW NAUKOWYCH

– czcionka: Times New Roman;
– rozmiar: 12 pt;
– interlinia: 1,5 (w przypisach dolnych: 1);
– marginesy: 2 cm z obu stron, wyjustowanie tekstu;

OBJĘTOŚĆ: min. 5 stron (+ abstrakt). W przypadku tekstów za długich (obłożenie numeru), Autor może być poproszony o skrócenie referatu.

ABSTRAKT: pół strony A4 w dowolnym języku skandynawskim ew. w języku angielskim. Abstrakt powinien być dostarczony min. tydzień przed upływem terminu naboru tekstów.

PRZYPISY: system oksfordzki (nomenklatura polska).

Tekst powinien dotyczyć w sposób bezpośredni zagadnienia z zakresu literatury, filmu, teatru, języka, wiedzy o społeczeństwie dowolnego z państw nordyckich.

Tekst oraz abstrakt powinny być dostarczone w formie elektronicznej (najlepiej w formacie edytora tekstu [.docx, .pages] oraz w pliku .pdf) do ustalonego wcześniej terminu na skrzynkę mailową koła (skon.uj@gmail.com).

Redakcja zastrzega sobie prawo do selekcji nadesłanych tekstów, bez potrzeby uzasadniania dokonanego wyboru. Zarząd Koła wraz z Opiekunem zastrzegają sobie prawo do zgłaszania zastrzeżeń, poprawek zarówno w kwestiach formalnych, jak i merytorycznych.

Nabór tekstów jest otwarty; pierwszeństwo otrzymują studenci filologii szwedzkiej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Powodzenia!

 

Zrzut ekranu 2018-10-28 o 16.37.19
Podstawowe zasady systemu oksfordzkiego w pigułce. Źródło: https://guides.library.uwa.edu.au/Oxford